Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
Ojcowie Sercanie
SSCC.KATOLSK.NO
"Miłość Chrystusa przynagla nas" 2 Kor 5,14
To wyznanie św. Pawła było ulubionym stwierdzeniem naszego Założyciela Marie-Joseph Coudrin i jednocześnie inspiracją dla sióstr i braci naszego Zgromadzenia:
Pragniemy pozwolić się zachwycić "Miłością Chrystusa do swojego Ojca oraz do świata, szczególnie do biednych i uciśnionych, do ludzi na marginesie życia społecznego i do wszystkich nie znających Dobrej Nowiny".
(Regula, Art. 6)
Stąd pochodzi nasza misja, jak podaje nasza Regula:
Pragniemy przekształcać ludzkie serca w duchu Ewangelii.
Początek & Historia (1800-1837)
Zgromadzenie zostało założone w Poitiers (Francja) w roku 1800 przez Marie Joseph Coudrin oraz Henriette Aymer de la Chevalerie.
Od samego początku Zgromadzenie posiadało gałąź męską, żeńską oraz świeckich.

Ŝwieccy należący do trzeciego zakonu wspierali zakonników w ich misji i sami żyli też duchem Zgromadzenia.
Kontemplacja
W tej Drodze to zawsze Bóg ma pierwsze słowo, do Niego należy zbawcza inicjatywa. Jego krokiem ku nam stał się Jezus Chrystus, który przez swe Narodzenie, Žycie, Ŝmierć i Zmartwychwstanie, objawił nam niepojętą Miłość Ojca.
W przebitym Sercu Chrystusa odnajdujemy ożywcze źródło tej Miłości, która przebacza, oczyszcza, podnosi i uświęca każdego z nas.
Doświadczenie tej Miłości Boga, tak cudownie wyrażonej w Sercu Chrystusa, prowadzi nas do odpowiedzi na Boże wezwanie.
Przyjdź i zobacz!
Zapraszamy Cię do odkrycia i przeżywania na nowo wiary w Jezusa Chrystusa w duchu naszego Zgromadzenia.
Chciałbyś wiedzieć wiecej?
Możesz się poprostu do nas zwrócić:
e-mail     Gałąź świecka         telefon +47 48 04 47 45
e-mail     Ojcowie Sercanie
adres:                  Nordahl Bruns gate 13
0165 Oslo
Nowegia
telefon +47 21 99 84 64
telefon +48 71 710 66 72
Gałąź świecka - Picpuser ("trzeci zakon")
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi zostało założone jako zgromadzenie zakonne z gałęzią żeńską i męską. Od pierwszej chwili istnienia zgromadzenia, ludzie świeccy pragnęli uczestniczyć w jego życiu: w duchowości, modlitwie i apostolacie.
Jako osoby w związkach małżeńskich, albo samotne zobowiązują się świeccy żyć ideałami Zgromadzenia SSCC: adoracją wynagradzającą Najświętszego Sakramentu, medytacją, wspólnotą i zaangażowaniem apostolskim.
W Norwegii gałąź świecka liczy 4 osoby. Przełożoną tej grupy jest Berit Lea.
Zgromadzenie dzisiaj
Na co dzień nasze życie przebiega we wspólnocie, która stanowi dla nas dom i rodzinę, miejsce w którym wzrastamy w wierze, modlimy się wspólnie, odpoczywamy, dzielimy się swymi talentami i darami, żyjemy naszym charyzmatem.
Te wszystkie wymiary przeplatają się w naszym codziennym życiu, w zwykłych zajęciach dnia.