Kongregasjon av Jesu og Marias helligste hjerter
Picpuspatrene
SSCC.KATOLSK.NO
"Kristi kjærlighet driver oss" 2 Kor 5,14
Denne bekjennelsen til den hellige Paulus var et yndlingsord for vår stifter Marie-Joseph Coudrin, men også en inspirasjon for søstrene og brødrene til hans ordenssamfunn.
Vi vil la oss begeistre av ”Kristi kjærlighet til sin Far og til verden, særlig til de fattige, de undertrykte, de marginaliserte i utkanten av samfunnet og til dem som ikke kjenner det glade budskap.” (Regel, art. 6).
Av dette erkjenner vi vår oppgave, slik vår regel beskriver: Vi legger vinn på å forandre menneskets hjerte i evangeliets ånd.
Grunnleggelsen & historie (1800-1837)
Vårt ordenssamfunn ble grunnlagt i Poitiers (Frankrike) i år 1800 av Marie Joseph Coudrien og Henriette Aymer de la Chevalerie.
Fra begynnelsen av hadde fellesskapet en kvinnelig gren, en mannlig gren og en sekulær gren, som legfolk sluttet seg til for å støtte ordensmedlemmene i deres virksomhet og for å leve i ordenens ånd.
Kontemplasjon
Vårt liv og vårt virke finner sin næring i privat og felles bønn. Den eukaristiske tilbedelse er et vesentlig uttrykk for vår spiritualitet. Det er den tid vi mediterer sammen med den oppstandene Herre, Faderens elskede Sønn, som er kommet for å tjene og gi sitt liv for oss.
I tilbedelsen forener vi oss med Jesu forbønn for menneskene og særlig for dem som er blitt offer for synd. Samtidig fører tilbedelsen oss til å se verden med Guds øyne, og i evangeliets ånd arbeide for å forandre den.
Kom og se!
Vi innbyr deg og dere i vår ordensånd å gjenoppdage og leve i troen på Jesus Kristus.
Vil du gjerne vite mer?
Det er bare å henvende seg til oss.
e-mail     Legpicpus          telefon +47 48 04 47 45
e-mail     Picpuspatrene
adresse:              Akersveien 5
0177 Oslo
Norge
telefon +47 22 11 45 40
Legpicpus (”tredje orden”)
Picpusordenen ble grunnlagt som et ordenssamfunn med en kvinnelig og en mannlig gren. Men fra første stund fantes også legfolk som ville delta i ordenes spiritiualitet, bønneliv og apostolat.
De er gifte eller enslige, men forplikter seg til å følge opp kongregasjonens idealer: tilbedelse, meditasjon, fellesskap og apostolisk innsats.
I Norge teller gruppen 4 personer. Leder er Berit Lea.
Kongregasjonen i dag
Drammen 2007
I dag lever og arbeider omtrent 700 av våre søstre og 900 av våre brødre i 35 land.
Vår orden har virkeområder på forskjellige steder i nesten alle vesteuropeiske land, i Nord- og Sør-Amerika, i Asia (India, Indonesia, Japan, Filippinene) og på Cookøyene, Tahiti, Hawaii og New Zealand.